WWZsupport

Wonen Welbevinden Zorg

Behoud van zeggenschap, optimaliseren van zekerheid, comfort, betaalbaar wonen en zorg, sfeer en voorkomen van eenzaamheid. Lang zelfstandig wonen in kleinschalige projecten wonen, welbevinden en zorg realiseert die kwaliteiten. Kleinschalige wonen is de geschikte woonvorm voor gelijkgestemde bewoners met bijzondere wensen en doelen. De organisatie van welbevinden en zorg wordt daarop toegesneden. De aanpak van WWZsupport leidt tot de gewenste resultaten.

Ga naar projecten

WWZsupport voorbeeldprojecten

De WWZsupport aanpak wordt toegelicht met drie voorbeeldprojecten. Ouderinitiatief betreft kinderen of volwassenen met beperkingen of bijzondere wensen, senioren gaat over ouderen die samen kleinschalig wonen welbevinden en zorg organiseren en zorgondernemer staat voor kleinschalig samenwerkende uitvoerders van zorg. Meer informatie over activiteiten van WWZsupport vindt u bij diensten, projecten en nieuws.

Schrijf je in voor de niewsbrief

Powered by MailChimp

Over WWZsupport diensten

 • Process
  • Proces

   Een initiatief begint met nieuwsgierig zijn en bewust worden. Er ontstaat interesse en behoefte aan meer informatie. In bijeenkomsten wordt kennisgemaakt en vragen beantwoord. En dan komt de vraag wie gaat mee doen, wie gaat concreet aan de slag. WWZsupport legt uit wat er komt kijken bij het opzetten van kleinschalige projecten en begeleidt op verzoek initiatiefgroepen.

 • Building
  • Bouwen

   Nieuwbouw start met het vinden van een geschikte locatie. Daarop worden woningen en gemeenschappelijke ruimte(n) gebouwd. Wat zijn de wensen én wat kost dat? WWZsupport ondersteunt bij het zoeken naar locaties en het vergelijken verschillende bouwconcepten. Kleinschalige projecten kunnen ook in bestaande situaties. De focus ligt dan op het beter geschikt maken van de bestaande woningen en ruimte(n).

 • Financial
  • Financieel

   Kleinschalige projecten wonen, welbevinden en zorg betekent investeren. Er moet worden gefinancierd. Hoeveel, wie en wat zijn de voorwaarden? Maar ook wie is verantwoordelijk en heeft zeggenschap? WWZsupport geeft op deze vragen antwoord door met de bewoners verschillende berekeningen te maken. En natuurlijk worden daarin de juridische en fiscale aspecten meegenomen.

 • Living Together
  • Samen wonen

   Het bouwen is gereed. Het samen wonen wordt praktijk. In de voorbereiding zijn al afspraken gemaakt over wat samen wordt georganiseerd en wat zeker niet. Wie worden de nieuwe bewoners als een woning leeg komt? WWZsupport biedt begeleiding bij de onderlinge meningsvorming over deze vragen en ondersteuning bij vraagstukken over beheer, exploitatie en externe samenwerking.

© 2018 - WWZsupport - All rights reserved
Web design and development by Expresión Media